2018-12-05 Oplanerat strömavbrott - Lysekils tätort 

Alla har fått tillbaka strömmen

 

Kl 09:30

Alla ska nu ha fått tillbaka strömmen

 

Kl 09:00

Vi har för närvarande problem med elförsörjningen runt Maskinvägen/Kvartsvägen.

Vi undersöker felet men vet ännu inte allt som behöver åtgärdas och kan därför inte ange tidpunkt när det kan vara avhjälpt.

Vi beklagar de eventuella problem detta kan medföra.

Mer information lämnas löpande.