2018-06-19 L306 Strömavbrott inom områdena Prästtorp, Holma, Barkedal

Felet är nu åtgärdat och alla skall ha strömmen tillbaka.

Kl 23:15

Felet är nu åtgärdat och alla skall ha strömmen tillbaka.

Vi har för närvarande problem med elförsörjningen inom ovanstående områden.

Vi undersöker felet men vet ännu inte allt som behöver åtgärdas och kan därför inte ange tidpunkt när det kan vara avhjälpt.

Vi beklagar de eventuella problem detta kan medföra.

Mer information lämnas löpande.