2018-05-10 Oplanerat strömavbrott inom områdena Prästtorp, Holma, Barkedal

Alla har fått tillbaka strömmen

Kl 02:50

Felet är åtgärdat och alla kunder har fått strömmen tillbaka.

Vi beklagar de eventuella problem detta medförde.