2018-05-09 Stopp i fjärrvärmeleverans

Onsdag 9 maj kl 05:00-09:00 - Kungsgatan (mellan Landsvägsgatan och Kungstorget)

LEVA avbryter fjärrvärmeleveransen p g a underhållsarbete.

Fastighetsägarna/fastighetsskötarna är informerade.