2018-04-11 Vattenläcka på Grötö - Åtgärdad

Läckan är lokaliserad och arbete pågår. Det är endast en fastighet som är berörd.

Kl 13:25 Vi har tyvärr inte hittat felet ännu.

Kl 08:00 Vi felsöker. Vattnet är inte helt borta, men det är sämre tryck och kan vara missfärgat.

Mer information lämnas löpande.

 

Om något är akut ber vi er ringa vårt larmnummer: 0523-66 78 22 (kopplas till SOS Alarm).

Efter avstängningen kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, vilket åtgärdas genom att spola kallvatten på flera tappställen (kök, badrum, tvättstuga etc).Tiden kan variera från några minuter upp till en halvtimma. Om problem kvarstår, kontakta LEVA.

Missfärgat vatten beror på järnutfällningar som släpper vid hastigt ändrade flödesriktningar i ledningsnätet, som kan bero på avstängningar eller driftstörningar på ledningsnätet, till exempel läckor.