2018-03-28 Stopp i fjärrvärmeleverans

Onsdag 28 mars kl 19:00 tvingas LEVA tyvärr avbryta fjärrvärmeleveransen till ca 10 st fjärrvärmekunder p g a av en akut läcka på fjärrvärmenätet.

Berörda adresser och avbrottstider:  

Skottegatan, Östra Kronbergsgatan och Färgaregatan, mellan kl 19:00 och 23:00.

Del av Kungsgatan, vid Kungstorget, mellan kl 19:00 och 20:00.

Information har lämnats till berörda fastighetsägare.