2018-01-11 Strömavbrott inom områdena Rixö, Vinbräcka, Lahälla och Gåseberg

Felet är åtgärdat!

l 17:00

Alla har nu fått tillbaka strömmen

Kl 15:50

Vi har för närvarande problem med elförsörjningen inom ovanstående områden.

Vi undersöker felet men vet ännu inte allt som behöver åtgärdas och kan därför inte ange tidpunkt när det kan vara avhjälpt.

Vi beklagar de eventuella problem detta kan medföra.

Mer information lämnas löpande.