2017-11-09 Vattenavstängning - Grundsund - Lönndalsvägen, Värbo, Islandsberg, Lyshult, Skolberget

Tors 9 nov kl 06:00-15:00 Arbete på vattenledning vid Lönndalsvägen

Vattnet kommer att vara avstängt under ovanstående tid. Tiden är preliminär, då vi kommer att försöka minimera avbrott så långt som möjligt. Observera att vattenledningen under avstängningstiden skall betraktas som trycksatt.

Vatten finns att hämta framför Mareld Bar & Café, vid torget i Grundsund.

Vid frågor kontakta Reidar Pettersson, tel 0523-66 78 61.

Berörda kunder är informerade.

Vi har skickat sms till de kunder som lämnat oss mobiltelefonnummer. Kontakta oss gärna och lämna ditt nummer om du vill ha sms vid avbrott. Det går även bra att lägga in på Mina Sidor.

Om något är akut ber vi er ringa vårt larmnummer: 0523-66 78 22 (kopplas till SOS Alarm).

Efter avstängningen kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, vilket åtgärdas genom att spola kallvatten på flera tappställen (kök, badrum, tvättstuga etc).Tiden kan variera från några minuter upp till en halvtimma. Om problem kvarstår, kontakta LEVA.

Missfärgat vatten beror på järnutfällningar som släpper vid hastigt ändrade flödesriktningar i ledningsnätet, som kan bero på avstängningar eller driftstörningar på ledningsnätet, till exempel läckor.