2017-10-19 Vattenavstängning kl 07:00-23:00 Smedgatan, Lilla Smedgatan, Långeviksgatan, delar av Lasarettsgatan samt delar av Stenhuggaregatan.

Information om vattenläckan, Smedgatan, Långeviksgatan

2017-10-19 ca kl 07:00-23:00

Vattnet kommer att vara avstängt under ovanstående tid. Tiden är preliminär, då vi kommer att försöka minimera avbrott så långt som möjligt. Observera att vattenledningen under avstängningstiden skall betraktas som trycksatt.

Under perioden kommer vatten finnas att hämta på parkeringen mitt emot Långeviksgatan 3-5.

Efter avstängningen kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, vilket åtgärdas genom att spola kallvatten på flera tappställen (kök, badrum, tvättstuga etc).Tiden kan variera från några minuter upp till en halvtimma. Om problem kvarstår, kontakta LEVA.
Missfärgat vatten beror på järnutfällningar som släpper vid hastigt ändrade flödesriktningar i ledningsnätet, som kan bero på avstängningar eller driftstörningar på ledningsnätet, till exempel läckor.

2017-10-18
Kokningsrekommendationen är upphävd!
Provsvaren visade inga anmärkningar.

2017-10-16 ca kl 09:30-18:00
Vattnet kommer att vara avstängt under ovanstående tid. Tiden är preliminär, då vi kommer att försöka minimera avbrott så långt som möjligt. Observera att vattenledningen under avstängningstiden skall betraktas som trycksatt.

Berörda kunder är informerade.

2017-10-12
Spolning av renvattennätet pågår under dagen.

2017-10-11
Alla har vatten men arbetet fortsätter under onsdagen. Vattnet kan komma att stängas av till och från under dagen.

2017-10-06 kl 13:15
Arbete pågår. Vattnet bör vara tillbaka under em/kväll.  

2017-10-06 kl 11:30
Arbete pågår och vi räknar med att alla ska ha fått vatten senare under dagen.

2017-10-05 kl 16:00
Arbetet är avslutat för dagen och alla ska ha fått vatten igen. Tyvärr måste vi stänga av vattnet i morgon ca kl 07:00 för fortsatt arbete. Vi vet inte hur lång tid det kan ta.

2017-10-05 kl 13:00
Arbete pågår, men vi kan tyvärr inte säga när vattnet kommer att släppas på igen.

Mer information lämnas löpande.

Vi har skickat sms till de kunder som lämnat oss mobiltelefonnummer. Kontakta oss gärna och lämna ditt nummer om du vill ha sms vid avbrott. Det går även bra att lägga in via Mina Sidor.

Vid frågor, kontakta Jörgen Wester, tel 0523-66 78 48länk till annan webbplats.

Om något är akut ber vi er ringa vårt larmnummer: 0523-66 78 22länk till annan webbplats (kopplas till SOS Alarm).

Efter avstängningen kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, vilket åtgärdas genom att spola kallvatten på flera tappställen (kök, badrum, tvättstuga etc).Tiden kan variera från några minuter upp till en halvtimma. Om problem kvarstår, kontakta LEVA.
Missfärgat vatten beror på järnutfällningar som släpper vid hastigt ändrade flödesriktningar i ledningsnätet, som kan bero på avstängningar eller driftstörningar på ledningsnätet, till exempel läckor.