2017-10-19 Planerat strömavbrott Brattön stenbrott, Kvarnekasen

Tors 19 okt kl 14:00-16:00.

På grund av akut reparation på ledningsnätet kommer strömmen att brytas.