2017-10-12 Planerat strömavbrott - Vintveten, Lunden

Tors 12 okt kl 09:00 - 14:00

Strömavbrott p g a byte av högspänningsställverk.

Berörda kunder har fått information.