2017-09-26 Vattenavstängning - Tingshögsvägen, Brodalen

Kl 09:00 - 18:00

Vi har aviserat, men tyvärr har informationen inte nått kunderna.

Kl 10:25 Vi kommer att sätta ut en vattenpost vid Domareksvägen 2, där man kan hämta vatten.

Kl 9:00 Vi bryter vattenleveransen för arbete på vattenledningen vid Tingshögsvägen.

Tiden är preliminär. Vi kommer att göra vårt bästa för att minimera avbrottstiden. Observera att vattenledningen under avstängningstiden ska betraktas som trycksatt.

Berörda kunder är informerade.

Vid frågor, kontakta Reidar Pettersson 0523-66 78 61.

Vi ber om överseende med de olägenheter som detta arbete kan medföra.

Tips!

Tappa gärna upp lite vatten för matlagning och toalettbesök innan avstängningen.

Efter avstängningen kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, vilket åtgärdas genom att spola kallvatten på flera tappställen (kök, badrum, tvättstuga etc).Tiden kan variera från några minuter upp till en halvtimma. Om problem kvarstår, kontakta kundtjänst.

Missfärgat vatten beror på järnutfällningar som släpper vid hastigt ändrade flödesriktningar i ledningsnätet, som kan bero på avstängningar eller driftstörningar på ledningsnätet, till exempel läckor.