2017-09-04 Strömavbrott i Gåseberg/Hallinden - Åtgärdat!

Vi har för närvarande problem med elförsörjningen inom ovanstående områden.

Kl 21.40  Nu har vi lagat felet i Nöteberg och alla skall ha ström

Kl 20:10  Gåseberg_Rixö_Vinbräcka-Lahälla kommer inte att få fler avbrott, vi har nu hittat felet i Nöteberg. Vi beräknar att de sista kunderna i Nöteberg får tillbaka strömmen ca 22.30

Kl 16:15  Hallinden har fått tillbaka strömmen.

Gåseberg-Rixö-Vinbräcka-Lahälla kan få korta avbrott i samband med fellokalisering.

Felområde är Nöteberg där det blir ett längre avbrott. .

Kl 15:30  Vi undersöker felet men vet ännu inte allt som behöver åtgärdas och kan därför inte ange tidpunkt när det kan vara avhjälpt.

Vi beklagar de eventuella problem detta kan medföra.

Mer information lämnas löpande.

Kunder som har lämnat oss mobiltelefonnummer ska ha fått information via sms.