2017-06-25 Strömavbrott inom områdena Lyse, Alsbäck och Brandseröd

Söndag 25 juni

Kl 14:35 Nu har vi åtgärdat felet och alla har får strömmen tillbaka.

Kl 13:05

Vi har för närvarande problem med elförsörjningen inom ovanstående områden.

Vi undersöker felet men vet ännu inte allt som behöver åtgärdas och kan därför inte ange tidpunkt när det kan vara avhjälpt.

Vi beklagar de eventuella problem detta kan medföra.

Mer information lämnas löpande.