2017-06-16 L208 Strömavbrott inom områdena Djupedal och Humlekärr

Fredag 16 juni

Kl 19:45

Alla ska nu fått tillbaka strömmen

Kl 18:00

Enbart Lerklev är nu utan ström och vi håller på att köra ut ett reservkraftverk. Beräknas vara färdigt vid 19:00

Kl 16:30

Vi har hittat felet och håller på att koppla om i nätet för att alla kunder ska få tillbaka strömmen.

Kl 15:50

Vi har för närvarande problem med elförsörjningen inom ovanstående områden.

Vi undersöker felet men vet ännu inte allt som behöver åtgärdas och kan därför inte ange tidpunkt när det kan vara avhjälpt.

Vi beklagar de eventuella problem detta kan medföra.

Mer information lämnas löpande.