2017-06-12 Tillfällig avstängning av vattenleverans - Gullmarsgatan, Lysekil.

KLART - ingen avstängning i morgon onsdag.

På grund av arbete på vattenledningen vid Gullmarsgatan 11, så behöver LEVA tillfälligt avbryta vattenleveransen till de fastigheter som har anslutning för dricksvatten via Gullmarsgatan.Under följande tider.

Tisdagen den 13/6 kl. 07:00-18:00
Onsdagen den 14/6 kl. 07:00-18:00

Obs! Tiden är preliminär, då vi kommer att försöka minimera avbrott så långt som möjligt, Observera att vattenledningen under avstängningstiden skall betraktas som trycksatt.

Vid frågor, kontakta Reidar Pettersson, tel 0523-66 78 61.

Efter avstängningen kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, vilket åtgärdas genom att spola kallvatten på flera tappställen (kök, badrum, tvättstuga etc).Tiden kan variera från några minuter upp till en halvtimma. Om problem kvarstår, kontakta LEVA.

Missfärgat vatten beror på järnutfällningar som släpper vid hastigt ändrade flödesriktningar i ledningsnätet, som kan bero på avstängningar eller driftstörningar på ledningsnätet, till exempel läckor.

Vi ber om överseende med de olägenheter som detta arbete kan medföra.