2017-05-03  och 2017-05-04 Vattenavstängning - Brastad

Broälvsvägen och Domareksvägen

Onsdag 3 maj kl 08:00-16:00

Torsdag 4 maj kl 08:00-16:00

Tillfällig avstängning av vattenleverans på grund av uppstart av VA-sanering. Vi kommer att stänga vattenleveransen för att koppla om till provisoriskt vatten.

Tiden är preliminär. Vi kommer att göra vårt bästa för att minimera avbrottstiden. Observera att vattenledningen under avstängningstiden ska betraktas som trycksatt.

Berörda kunder är informerade.

Vi ber om överseende med de olägenheter som detta arbete kan medföra.

Tips!

Tappa gärna upp lite vatten för matlagning och toalettbesök innan avstängningen.

Efter avstängningen kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, vilket åtgärdas genom att spola kallvatten på flera tappställen (kök, badrum, tvättstuga etc).Tiden kan variera från några minuter upp till en halvtimma. Om problem kvarstår, kontakta kundtjänst.

Missfärgat vatten beror på järnutfällningar som släpper vid hastigt ändrade flödesriktningar i ledningsnätet, som kan bero på avstängningar eller driftstörningar på ledningsnätet, till exempel läckor.