2017-04-12 Stopp i fjärrvärmeleveransen - Landsvägsgatan

Ons 12 april kl 19-23: Landsvägsgatan, runt ICA

På grund av underhållsarbete på fjärrvärmenätet tvingas vi avbryta fjärrvärmeleveransen.

Berörda kunder är informerade. Det åligger fastighetsägare att informera sina hyresgäster.

Vid frågor, kontakta: Stefan Jolbäck, tel 0523-66 78 07.