2017-03-31 Strömavbrott inom områdena Vinbräcka, Rixö, Lahälla och Gåseberg

Kl 07:46

Felet åtgärdat och alla har fått strömmen tillbaka.

Kl.07:30

Vi har hittat felet (ett träd på linjen) och beräknar att vi åtgärdat det kl 08:30.

Berörda kunder finns i Knarrevik, Bräcke och Lahälla övriga har fått tillbaka strömmen.

Kl 07:00

Vi har för närvarande problem med elförsörjningen inom ovanstående områden.

Vi undersöker felet men vet ännu inte allt som behöver åtgärdas och kan därför inte ange tidpunkt när det kan vara avhjälpt.

Vi beklagar de eventuella problem detta kan medföra.

Mer information lämnas löpande.