2017-02-24 Vattenläcka - Västra Stranden, Rågårdsvik / Vattenläckan är åtgärdad!

Alla ska ha vatten nu.

Kl 11:30 Vi har minimerat läckan.

Kl 08:25 Läckan är lokaliserad och arbete pågår, men vi kan tyvärr inte säga när vattnet kommer att släppas på igen.

Mer information lämnas löpande.

Vid frågor, kontakta Reidar Pettersson, tel 0523-66 78 61.

Om något är akut ber vi er ringa vårt larmnummer: 0523-66 78 22 (kopplas till SOS Alarm).

Efter avstängningen kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, vilket åtgärdas genom att spola kallvatten på flera tappställen (kök, badrum, tvättstuga etc).Tiden kan variera från några minuter upp till en halvtimma. Om problem kvarstår, kontakta LEVA.

Missfärgat vatten beror på järnutfällningar som släpper vid hastigt ändrade flödesriktningar i ledningsnätet, som kan bero på avstängningar eller driftstörningar på ledningsnätet, till exempel läckor.