2017-02-28 Planerat strömavbrott - Skårve, Brattön, Fågelkärr, Stranderäng och Runden

Tis 28 feb kl 9-13: Inkoppling av nya ledningar till Brattön samt stolpbyte vid Stranderäng. 

Vi har sänt ut information per post till de 97 kunder som är berörda.

De kunder som har lämnat oss sitt mobiltelefonnummer kommer även att få ett sms 24 feb.