2017-02-21 Vattenläcka - Ösö, Grundsund / Vattenläckan är åtgärdad!

Det har tyvärr uppstått en vattenläcka som innebär att kunder i detta område är utan vatten.

Det är ett rör som gått sönder i samband med arbete. Se mer under Driftinformation.

Efter avstängningen kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, vilket åtgärdas genom att spola kallvatten på flera tappställen (kök, badrum, tvättstuga etc).Tiden kan variera från några minuter upp till en halvtimma. Om problem kvarstår, kontakta LEVA.

Missfärgat vatten beror på järnutfällningar som släpper vid hastigt ändrade flödesriktningar i ledningsnätet, som kan bero på avstängningar eller driftstörningar på ledningsnätet, till exempel läckor.