2016-12-26 Strömavbrott Fåglekärr - Stranderäng

Felet är åtgärdat!

Kl. 17.30 Nu är felet åtgärdat inom ovanstående område och alla skall ha elen tillbaka

Kl. 16:40 Vi har för närvarande problem med elförsörjningen inom ovanstående områden. Vi undersöker felet men vet ännu inte allt som behöver åtgärdas och kan därför inte ange tidpunkt när det kan vara avhjälpt. Vi beklagar de eventuella problem detta kan medföra. Mer information lämnas löpande.