2016-12-22 Planerat strömavbrott - Brastad

Tors 22 dec kl 9-12: Vinbräcka, Medbo Västra, Holländaröd, Hjälmedal och Smörsbacken

Vi bryter strömmen för inkoppling av nya högspänningsledningar. Strömmen kan komma tillbaka när som helst under angiven tid. 

175 kunder är berörda och aviserade.