2016-12-20 Planerat strömavbrott - Brastad

Tis 20 dec kl 8-10: Vinbräcka, Medbo Västra, Holländaröd, Hjälmedal

Vi bryter strömmen för inkoppling av nya högspänningsledningar. Strömmen kan komma tillbaka när som helst under angiven tid. 

166 kunder är berörda och aviserade.