2016-11-30 Vattenavstängning - Brastad

Ons 30 nov kl 9-15: Ängsvägen, Fabriksvägen

Avbrottet är aviserat, men tyvärr något sent.

Vid frågor kontakta Jörgen Wester 0523-66 78 48.

 

Efter avstängningen kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, vilket åtgärdas genom att spola kallvatten på flera tappställen (kök, badrum, tvättstuga etc).Tiden kan variera från några minuter upp till en halvtimma. Om problem kvarstår, kontakta LEVA.

Missfärgat vatten beror på järnutfällningar som släpper vid hastigt ändrade flödesriktningar i ledningsnätet, som kan bero på avstängningar eller driftstörningar på ledningsnätet, till exempel läckor.