2016-11-28 Vattenläcka - Centrala Lysekil

Vid rondellen Ovalen, Landsvägsgatan, har det uppstått en vattenläcka.                  

Kl 05:55 Inkom anmälan om vattenläcka

Kl 07:40 Läckan är lokaliserad och arbete pågår. Vi uppdaterar löpande.

Kl 08:00 Ett hus är utan vatten. Trafiken kommer få ledas om via Järnvägsgatan.

Kl 15:00 Läckan har idenifierats och arbete pågår med utbyte av berörd del av ledningssträckan på Valbogatan. Arbetet beräknas klart ca kl. 18:30

Kl 18:50 Reparationsarbetet är avslutat och berörd fastighet har åter vatten. Återställning av gatan inklusive asfalteringsarbete kommer att utföras under tisdagen den 29 november.