2016-11-01 Planerat strömavbrott - Lysekil

Tis 1 nov kl 9-13: Sivik och Träleberg

Samtliga kunder är aviserade.

Det är 71 kunder i Sivik och Träleberg som berörs.

Ytterligare 5 kunder i närheten av Siviks sopstation berörs av 2 kortare avbrott (ca 10 min), ca kl 08:30 och ca kl 13:15.