2016-10-19 Strömavbrott i Vrångebäck / Åtgärdat

Kl 10:00 Oplanerat strömavbrott 

Vi tvingas tyvärr bryta strömmen ca en timma.