2016-10-18 Halkig vägbana mellan Åkerbräckan och Finnsbo (v162)

Oljeläckage

Räddningstjänsten meddelar att det inträffat ett oljeläckage i Åkerbräckan vilket medför akut halka på vägen. Berört område är Åkerbräckan och hela vägen ut till rondellen i Finnsbo.

Personal från LEVA i Lysekil AB är på väg ut till platsen för att försöka minska halkriskerna.

 

Uppdatering kl13:48

LEVA och Trafikverket skyltar nu om halkig vägbana och sandning kommer att påbörjas inom kort för att minska den akuta halkan.

Just nu pågår sandning av de drabbade vägsträckorna för att därigenom minska halkan, detta sker längs både de kommunala såväl som de statliga vägarna som drabbats av oljeläckaget.


Uppdatering kl 15:36

Skyltar om halkig vägbana kommer vara kvar så länge halkrisken kvarstår, vänligen framför era fordon medförsiktighet.