2016-10-11 Väg avstängd för genomfartstrafik

Bergmansliden i Lysekil

På grund av kabelfel kommer Bergmansliden att stängas av för genomfartstrafik fr o m 2016-10-11 ca kl 12:00. Arbetet beräknas vara klart senast 2016-10-14 kl 13:00.

Vägen kommer att stängas av 10 m söder om korsningen Bergmansliden/Bohusvägen, se skiss nedan.

Bergmansliden kommer att dubbelriktas mellan Båtliden och Höglidsvägen.

SkissPDF