2016-10-17 Stopp av fjärrvärmeleverans

Mån 17 okt kl 9-15: Rosviksgatan, Drottninggatan, Gullmarsgatan, Villagatan

På grund av underhållsarbete på fjärrvärmenätet tvingas vi avbryta fjärrvärmeleveransen.

Berörda kunder är aviserade. Det åligger fastighetsägare att informera sina hyresgäster.

VId frågor, kontakta:

Stefan Jolbäck 0523-66 78 07

Morgan Sandberg: 0523-66 78 09