2016-09-29 VA - Dåligt vattentryck i Lysekil / Åtgärdat

Idag har det varit ett kort avbrott i vattenleveransen/dåligt vattentryck i delar av Lysekil.

På grund av ett reparationsarbete på Tröten blev det dåligt vattentryck i områdena kring Tröten, Slätten, Badhusberget mm.

Efter avstängningen kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, vilket åtgärdas genom att spola kallvatten på flera tappställen (kök, badrum, tvättstuga etc).Tiden kan variera från några minuter upp till en halvtimma. Om problem kvarstår, kontakta kundtjänst.

Missfärgat vatten beror på järnutfällningar som släpper vid hastigt ändrade flödesriktningar i ledningsnätet, som kan bero på avstängningar eller driftstörningar på ledningsnätet, till exempel läckor.