2016-09-29 Strömavbrott - Prästtorp, Holma, Barkedal och delar av centrala Brastad / Åtgärdat

Vi har för närvarande problem med elförsörjningen inom ovanstående områden.

Kl 14:08

Alla kunder har fått tillbaka strömmen.

Kl 13:50

De flesta har fått tillbaka strömmen. Områdena Barkedal, Sköllungen och Mon beräknas få tillbaka strömmen ca kl 15:00.

Kl 12:49

Vi undersöker felet men vet ännu inte vad som behöver åtgärdas och kan därför inte ange tidpunkt när det kan vara avhjälpt. Vi beklagar de eventuella problem detta kan medföra.

Mer information lämnas löpande.