2016-09-26 Strömavbrott: Nolby-Öhed-Lilla Hede-Biberg / Åtgärdat

Mån 26 sept kl 11-ca 12:30 Akut reparation av luftledning

På grund av reparation av en trasig isolator tvingas vi avbryta elleveransen.