2016-09-22 Stopp av fjärrvärmeleverans

Tors 22 september kl 9-14: Norra Kungsgatan, Apoteksgatan, del av Drottninggatan

På grund av reparation av en trasig ventil i fjärrvärmenätet tvingas vi avbryta fjärrvärmeleveransen. Det åligger fastighetsägare att informera sina hyresgäster.

Berörda kunder har aviserats.