2016-09-15 Vattenläckan Östra Skogen, Grundsund, är åtgärdad

Ons 14 sept: Östra Skogen

2016-09-15 kl 14:10

Vi har börjat släppa på vattnet.

Se info nedan om grumligt vatten etc.

2016-09-15 kl 08:10

Igår kväll uppstod det en vattenläcka, som innebär att några få kunder i detta område är utan vatten. Vi kan ännu inte säga hur lång tid reparationsarbetet kommer att pågå, men vår förhoppning är att det ska vara klart till kvällen. Löpande information kommer.

Det finns en brandpost vid Skogen 14, där man kan hämta vatten.

Om något är akut ber vi er ringa vårt larmnummer: 0523-66 78 22 (kopplas till SOS Alarm).

Efter avstängningen kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, vilket åtgärdas genom att spola kallvatten på flera tappställen (kök, badrum, tvättstuga etc).Tiden kan variera från några minuter upp till en halvtimma. Om problem kvarstår, kontakta LEVA.

Missfärgat vatten beror på järnutfällningar som släpper vid hastigt ändrade flödesriktningar i ledningsnätet, som kan bero på avstängningar eller driftstörningar på ledningsnätet, till exempel läckor.