2016-09-16 Landsvägsgatan åter öppen för trafik

Mån 12 sept kl 07:00 - fredag 16 sept kl 13:00 Landsvägsgatan avstängd p g a VA-arbete

Landsvägsgatan är avstängd, mellan Gamla Landsvägen och söderut mot väg 162. Se skiss nedan. Ett körfält kommer att hållas öppet för enbart buss.

SkissPDF