2016-09-12 Vattenläckan på Kanalvägen, Grundsund, är åtgärdad

Mån 12 sept: Ösö

2016-09-12 kl 16:10

Vattenläckan är åtgärdad.

Efter avstängningen kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, vilket åtgärdas genom att spola kallvatten på flera tappställen (kök, badrum, tvättstuga etc).Tiden kan variera från några minuter upp till en halvtimma. Om problem kvarstår, kontakta LEVA.

Missfärgat vatten beror på järnutfällningar som släpper vid hastigt ändrade flödesriktningar i ledningsnätet, som kan bero på avstängningar eller driftstörningar på ledningsnätet, till exempel läckor.

2016-09-12 kl 11:45

Vi måste tyvärr stänga av vattnet för ett större område, vilket innebär att fler kunder väster om bron berörs. Vi kan ännu inte säga hur lång tid reparationsarbetet kan ta, men hoppas att vattnet ska vara tillbaka under dagen.

Vattenpost finns på Kanalvägen, vid snickerifabriken.

 

2016-09-12 08:00
Det har tyvärr uppstått en vattenläcka som innebär att några få kunder i detta område är utan vatten. Vattnet kommer att stängas av vid 8-9-tiden. Vi kan ännu inte säga hur lång tid reparationsarbetet kommer att pågå. Löpande information kommer.

Vi kommer att sätta ut en vattenpost på Kanalvägen, vid snickerifabriken.

Om något är akut ber vi er ringa vårt larmnummer: 0523-66 78 22 (kopplas till SOS Alarm).

Efter avstängningen kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, vilket åtgärdas genom att spola kallvatten på flera tappställen (kök, badrum, tvättstuga etc).Tiden kan variera från några minuter upp till en halvtimma. Om problem kvarstår, kontakta LEVA.

Missfärgat vatten beror på järnutfällningar som släpper vid hastigt ändrade flödesriktningar i ledningsnätet, som kan bero på avstängningar eller driftstörningar på ledningsnätet, till exempel läckor.