2016-08-02 Avstängning av vattenleverans pga vattenläcka

Tisdagen 2 augusti kl 8-18: Dammenvägen, Grundsund

På grund av reparationsarbete på vattenledningen i Dammenvägen, Grundsund så behöver Leva i Lysekil avbryta vattenleveransen till följande fastigheter;
Dammenvägen nr 2,4,5,6,8,9,10,12,14,16,18, samt skogen 38.

Obs! Tiden är preliminär, då vi kommer att försöka minimera avbrott så långt som möjligt. Observera att vattenledningen under avstängningstiden ska betraktas som trycksatt.

Under avbottet finns vatten att hämta från Brandposten vid korsning Bäckvägen /Skäddhålan

Tips
Tappa gärna upp lite vatten för matlagning och toalettbesök innan avstängningen.
Efter avstängningen kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, vilket åtgärdas genom att spola kallvatten på flera tappställen (kök, badrum, tvättstuga etc).

Vi ber om överseende med de olägenheter som detta arbete kan medföra.
Vid frågor kontakta Reidar Pettersson 0523-66 78 61

 

Om något är akut ber vi er ringa vårt larmnummer: 0523-66 78 22 (kopplas till SOS Alarm).

Efter avstängningen kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, vilket åtgärdas genom att spola kallvatten på flera tappställen (kök, badrum, tvättstuga etc).Tiden kan variera från några minuter upp till en halvtimma. Om problem kvarstår, kontakta LEVA.

Missfärgat vatten beror på järnutfällningar som släpper vid hastigt ändrade flödesriktningar i ledningsnätet, som kan bero på avstängningar eller driftstörningar på ledningsnätet, till exempel läckor.