2016-06-16 Planerat strömavbrott - Svensvik mm

Tors 16 juni kl 9-13: Svensviksmyren, Svensvik, Åker, Ingeröd, Ingeröd Bofjäll.

Planerat och aviserat avbrott för 83 kunder på stationerna Svensviksmyren, Svensvik, Åker, Ingeröd, Ingeröd Bofjäll.

Vi skall koppla in sista etappen av kablifiering mellan Lännesta - Rågårdsdal till Brevik, samt göra underhåll på ovanstående stationer.