2016-05-27 Brunt vatten i Brastad

Det kan förekomma brunt vatten i Brastad

Efter läcka på vattenledningen till Brastad kan vattnet vara brunt, det kommer att avta efter hand.