2016-05-20 Vattenläcka - Fiskebäckskil / Åtgärdad

Åhlunds brygga och Danskevägen

2016-05-21 kl 03:45: Vattenläckan är nu åtgärdad och samtliga berörda har fått vatten åter

2016-05-20 kl 13:45: Reparationsarbete kommer att påbörjas inom några timmar och beräknas vara klart under natten. Det är några få kunder som är utan vatten.

Vid frågor, kontakta personal på plats.

2016-05-20 kl 12:40: I området kring Åhlunds brygga och Danskevägen är man utan vatten. Övriga Skaftö har dåligt vattentryck.

Vi har lokaliserat felet, men kan ännu inte säga när det är åtgärdat.


 

Om något är akut ber vi er ringa vårt larmnummer: 0523-66 78 22 (kopplas till SOS Alarm).

Efter avstängning kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, vilket åtgärdas genom att spola kallvatten på flera tappställen (kök, badrum, tvättstuga etc).Tiden kan variera från några minuter upp till en halvtimma. Om problem kvarstår, kontakta LEVA.

Missfärgat vatten beror på järnutfällningar som släpper vid hastigt ändrade flödesriktningar i ledningsnätet, som kan bero på avstängningar eller driftstörningar på ledningsnätet, till exempel läckor.