2016-05-03 Störningar i elleveransen Brodalen, Vrångebäck och Hallinden / Åtgärdat

Vi har för närvarande problem med korta strömavbrott i ovanstående områden. Vi har svårt att lokalisera felet. Felsökning pågår.

Vi beklagar de eventuella problem detta kan medföra.

Mer information lämnas löpande.

2016-05-03 kl 13:14:

För att felsöka och förhoppningsvis åtgärda felet bryter vi strömmen i Hallinden, Brattön Stranderäng från kl. 14:30 och under 1-2 timmar.