2016-05-03 Störning på elnätet i Lyse och Brastad / Åtgärdat

På grund av störning på överliggande nät, har vi haft 5 minuters avbrott

Vi beklagar de eventuella problem detta kan medföra.