2016-05-01 Strömavbrott /Åtgärdat

Strömavbrott inom områdena Hallinden, Skarstad och Stranderäng

Kl.16:35

Vi har för närvarande problem med elförsörjningen inom ovanstående områden.

Felet är i en frånskiljare i Skarstad. Vi beräknar att det tar ca 2-3 timmar att reparera.

Vi beklagar de eventuella problem detta kan medföra.

Mer information lämnas löpande.

Kl. 19:20 Felet är åtgärdat och alla har fått strömmen tillbaka.