2016-04-20 Planerat fjärrvärmeavbrott

Ons 20 april kl 18-22: Kungsgatan och Korsgatan

På grund av inkoppling av ny kund tvingas LEVA avbryta fjärrvärmeleveransen till kunder på Kungsgatan 30-34 och Korsgatan 3-5.

Berörda kunder har fått information.

Vi ber om överseende med de obehag ni åsamkas.