2016-04-20 Planerat strömavbrott - Holma mm

Ons 20 april kl 9-12: Holmeröd, Holma, Lilla Bockholmen, Lilla och Stora Bornö, Björkholmen

Planerat avbrott för inkoppling av ny transformatorstation.

Det är 26 kunder som är berörda och aviserade.