2016-04-19 Planerat strömavbrott - Härnäset

Tis 19 april kl 9-12: Lännestad

Strömavbrott p g a underhåll. Det är 28 kunder som är berörda och aviserade.