2016-04-12 Vattenläcka - Grundsund / Åtgärdad

Kyrkviksvägen, Skuteviksvägen, Kanalvägen

2016-04-12 kl 21.30

Efter ett mycket omfattande friläggningsarbete av den skadade vattenledningen som varit orsak till vattenläckan i Grundsund, pågår just nu reparationsarbete som beräknas klart senast kl 23.30. Berörda kunder är vidtalade och kan hämta färskvatten direkt i anslutning till platsen där grävarbete pågår.

2016-04-12 kl 13:30

Det har tyvärr uppstått en vattenläcka som innebär att kunder på adresser enligt ovan är utan vatten. En brandpost kommer att sättas ut och vi återkommer om placering. Reparationsarbetet påbörjas under em. Vi lämnar mer information under dagen om hur arbetet fortskrider. 

Om något är akut ber vi er ringa vårt larmnummer: 0523-66 78 22 (kopplas till SOS Alarm).

Efter avstängning kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, vilket åtgärdas genom att spola kallvatten på flera tappställen (kök, badrum, tvättstuga etc).Tiden kan variera från några minuter upp till en halvtimma. Om problem kvarstår, kontakta LEVA.

Missfärgat vatten beror på järnutfällningar som släpper vid hastigt ändrade flödesriktningar i ledningsnätet, som kan bero på avstängningar eller driftstörningar på ledningsnätet, till exempel läckor.